Gőzfázisú és infrasugaras forrasztással készített kötések élettartam vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozat a gőzfázisú és az infrasugaras újraömlesztéses forrasztással készített kötések élettartam vizsgálatával foglalkozik. Szakirodalom alapján ismertettem a gyorsított élettartam vizsgálati módszereket, illetve az azokat leíró modelleket továbbá az újraömlesztéses forrasztás során lejátszódó fizikai folyamatokat. Ezek alapján a gőzfázisú újraömlesztéses forrasztási technológiát tartottam jobbnak. A kísérlethez mindkét forrasztási típus hőprofilját úgy állítottam be, hogy a fűtési faktor értéke 1000 °C∙s körüli legyen. A várható élettartam meghatározásához HAST, illetve TS gyorsított élettartam vizsgálatot hajtottam végre, majd a forrasztott kötések felületét sztereo-mikroszkóp segítségével vizsgáltam, ezek után a kötéseken nyírási szilárdság mérést végeztem.

A kötések nyírási szilárdsága gőzfázisú újraömlesztéses forrasztás esetén a kezdeti 22,5 N értékről 200 ciklus TS és 1600 óra HAST vizsgálat után 19 N-ra csökkent (16%-os csökkenés). Infrasugaras technológia esetén a kezdeti nyírási szilárdság érték 24,8 N volt, majd a gyorsított élettartam vizsgálatok lefolytatása után ez az érték 17 N-ra módosult (32%-os csökkenés). A 200 ciklus TS és 2000 óra HAST vizsgálatnak kitett kötések esetén mindkét forrasztási típusnál minden esetben PAD leválás jelentkezett.

A HAST vizsgálat számított gyorsítási faktora 493, a TS vizsgálaté pedig 90,2. A VPS technológiával készített kötések várható élettartama 811097 óra (93 év), az IR technológiával készített kötéseké pedig 612695 óra (70 év).

Mindkét típusú újraömlesztéses forrasztás esetén az elkészült kötések jónak minősíthetőek, a gyorsított élettartam vizsgálat utáni nyírási szilárdság értékek és a számított várható élettartamok alapján a VPS technológiával készített kötések minősége és megbízhatósága jobbnak mondható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.