Gőzfázisú forrasztás kondenzátumának hőátadási vizsgálata különböző anyagú hordozókon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

Diplomadolgozatomban a gőzfázisú forrasztási eljárás következtében létrejött filmkondenzátum réteg hőátadásával foglalkoztam 4 különböző anyagú tesztlemezen. Megismerkedtem a téma szakirodalmával, összefoglaltam a gőzfázisú forrasztási eljárás folyamatát, kitértem a technológia előnyös tulajdonságaira, ipari jellegű alkalmazásaira, illetve megemlítettem a legfrissebb kutatási eredményeket a témában. Összefoglaltam a hőátadás vonatkozó irodalmát, melynek során kitértem a Newton-féle hőátadási törvényre, illetve a Nusselt-szám értelmezésére és a hőátadási tényező meghatározására. Munkám előzményeként összegeztem a tanszéken zajlott korábbi kutatási eredményeket, illetve a véges differencia elven működő szimulációs eredményeket. Tárgyaltam a hőmérsékletmérés eszközeit, kiemelve a munkám során is használt hőelemek bemutatását és az adatgyűjtési módszerek ismertetését.

Munkám első lépéseként kísérlettervet dolgoztam ki a gőzfázisú forrasztás hőprofiljának mérésére a különböző anyagú hordozókon, illetve különböző lokális mérési pontokban. A vizsgálatokat két konstrukcióban valósítottam meg, amelyeket „A” és „B” teszteseteknek neveztem el. Az „A” eset során egy konstans felületméretből indultam ki a különböző anyagú hordozók esetén, amely hordozókhoz kiszámoltam a vonatkozó hőkapacitás értékeket. A mérések eredményeit Excel táblázat formájában és MATLAB szoftver segítségével is ábrázoltam. Ezekből kiderül, hogy ebben a tesztesetben a várakozásoknak megfelelően a kisebb hőkapacitású hordozók meredekebb melegedési profilt produkáltak, mint a magasabb hőkapacitású lemezek. Ezt követően a hőkapacitást, mint fizikai paramétert állítottam egy konstans értékre, és ezekből számoltam vissza a hordozók felületméreteit. Az „A” teszteset eredményei alapján kiderült, hogy a hőkapacitás szignifikánsan befolyásolja a hordozók hőmérsékleti profijait, így a „B” teszteset során a hordozók sokkal szorosabb melegedési jellegét vártam. Az eredményekből elmondható, hogy ugyan a vártaknak megfelelően a melegedési jelleg szorosabbnak bizonyult, mint az előző („A”) teszteset során, azonban görbék nem futottak teljesen együtt. Megállapítható ezek alapján, hogy a hőátadást a hőkapacitáson kívül befolyásolják más paraméterek is (oldalhossz/vastagság arány, termikus diffuzivitás), amelyek vizsgálata a jövőbeni feladat a témában.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.