Gőzfázisú forrasztás vizsgálata flexibilis áramköri hordozókon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A gőzfázisú forrasztási technológia egy fejlődő módszer az elektronikai szereléstechnológiában. A módszer vizsgálata jelenleg is foglalkoztatja a szakembereket, a különböző alkalmazási lehetőségek kiértékelése szintén fontos tématerület. A flexibilis hordozókon történő gőzfázisú forrasztás technológiáját az irodalomban nem részletezik, így érdemes külön vizsgálatokat és kísérleteket elvégezni a két speciális szakterület kombinálásával.

A szakdolgozatom során megismerkedtem az újraömlesztéses forrasztási technológiákkal, különös tekintettel a gőzfázisú forrasztási technológiára, megértettem magát a folyamat működését. Ezt követően a legnevesebb vállalatok által kínált berendezésekről és azok speciális tulajdonságairól informálódtam. Ezután a flexibilis hordozók tulajdonságait, felépítését, alkalmazási területeit, magát a hajlékony hordozók technológiáját ismertem meg.

Kísérletem általános célja a flexibilis hordozón történő gőzfázisú forrasztás megfigyelése volt. Alapvető célomnak tekintettem, hogy megállapítsam, milyen hatással vannak a különböző hordozóanyagok eltérő hőkapacitásai és egyéb anyagi paraméterei a forrasztási hőprofilokra, illetve a kialakult kötésekre. Ehhez előre elkészített lemezek hőmérsékletét vizsgáltam különböző elrendezések és alátámasztások esetén, így mérve a két különböző hordozótípus azonos beállítások mellett kialakuló hőprofiljait.

Ezután tanulmányoztam a forrasztani kívánt lemezek hőprofilját is, majd a kapott profilokat alkalmazva tesztlemezekre forrasztottam alkatrészeket, a tanszéken található stencilnyomtató, kézi beültető állomás, és gőzfázisú forrasztóberendezés segítségével.

Ezt követte a kialakult kötések minősítése. A létrejött kötéseket ellenőriztem röntgensugaras berendezéssel, melynek segítségével a kötések zárványosodását mértem fel. Ezután letolási erő mérést végeztem, amellyel a kötések erősségét vizsgáltam, illetve felderítettem, milyen hatással lehetnek a hordozók közötti anyagi paraméterekből adódó különbségek a kialakult kötések erősségére.

A vizsgálataim elvégzése után arra a következtetésre jutottam, hogy ugyan a kötési erőkben, illetve a kötések zárványosodásában nem vehető észre releváns eltérés, a hőprofiloknál adódott különbségek okát mindenképp vizsgálni kell. A későbbiekben mindenképp tanulmányozni kell a további anyagparaméterekből adódó eltéréseket, a nedvesítést befolyásoló tényezőket, illetve a felületi érdességből adódó különbségeket, amelyek szintén befolyásoló tényezők lehetnek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.