Gőzfázisú forrasztóállomás munkaterének vizsgálata szenzorok segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

Mivel a gőzfázisú forrasztás (VPS) napjainkban ismét jelentős alternatív újraömlesztéses forrasztási eljárássá vált, a technológiában rejlő lehetőségek megismerése is újra előtérbe került. Jelenleg azonban a VPS folyamatának vizsgálatai mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból hiányosak. Ezért ezen szakdolgozat célja egy kísérleti jelleggel, a Tanszéken kifejlesztett VPS állomás munkaterének legfontosabb paramétereinek mérése volt. A szakdolgozatban irodalomkutatás alapján összefoglalom a gőzfázisú forrasztás egyes lépéseit, a hőátadás folyamatát, valamint sorra veszem a különféle nyomás- és hőmérsékletmérési módszereket.

A megfelelő szenzorok (Sensirion SDP és Sensortechnics LBA típusú differenciális nyomásérzékelők, illetve egy Fluke 922 típusú manométer) kiválasztása mellett a hőmérsékletmérésre egy 3x3-as mátrix alakú tesztlemez (melynek sarokpontjaiban kilenc K típusú termoelem került elhelyezésre), míg nyomásmérő szenzorok illesztésére több interfész-panel került előállításra. Előzetes, vízoszloppal végzett kalibrációs mérések során kiderült, hogy a Sensirion és Sensortechnics márkájú érzékelők a VPS tartályban végzett mérések során a nyomás viszonylagos változásának mértékét, míg a Fluke a nyomás tényleges értékét fogják mutatni.

A munkatér in-situ viszonyainak vizsgálata különböző magasságokban történt. A 3D hőmérsékleti feltérképezés eredményei alapján (adott idő után, adott hőmérsékletű) izotermikus héjakból álló adatbázist hozhatunk létre. További hőmérsékletmérési eredményeket összehasonlítva a megfelelő nyomásértékekkel, a forrasztás szempontjából azt mondhatjuk, hogy a telített gőz megjelenését figyelve precízebb mérést kaphatunk, mintha termoelemekre alapoznánk. A felmelegedés ugyanis három jól elkülöníthető szakaszból áll, amelyek közül forrasztásra, csupán a hőmérsékletmérésre alapozva (nyomásmérés nélkül) olyan környezetet is választhatunk, amelyben a gőz még nem telítődött. Ez a forrasztási folyamat szempontjából nem lenne optimális.

A szakdolgozat következtetései specifikus VPS folyamatok kalibrációjaként szolgálhatnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.