Gráfalgoritmusok demonstrációja HTML5-alapú alkalmazással

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Katona Gyula
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Az egyetemi számításelmélet-oktatásban előforduló gráfalgoritmusokhoz fellelhető vizualizációs eszközök gyakran nehezen hozzáférhetőek, működésük nincs összhangban az általunk demonstrálni kívánt algoritmus-variációkkal, és nem biztosítanak egységes kezelőfelületet. A diplomamunkámban elkészítettem egy alkalmazást HTML5 és Javascript nyelveken, ami megoldást jelent a felsorolt problémákra. Az alkalmazással demonstrálható több alapvető gráfalgoritmus működése, és olyan interakciós eszközöket biztosít, amik más hasonló programokra nem jellemzőek. A program a következő algoritmusok vizualizációjára van felkészítve: Prim, Kruskal és Borůvka módszerei minimális feszítőfa keresésére, mélységi és szélességi keresés, a Ford-Fulkerson algoritmus, a PERT módszer, Floyd, Dijkstra és Bellman-Ford algoritmusai a legrövidebb út keresésére, valamint a páros gráfban maximális párosítást kereső magyar módszer.

A munka során felmértük a témában született hasonló irányú fejlesztéseket, és azok hiányosságaira, gyengeségeire igyekeztünk megoldást mutatni. Felmértük a vizualizációs eszközök számításelméleti oktatásban való felhasználásának hatékonyságát és módszereit vizsgáló legfontosabb kutatások eredményeit, és céljainkat az általuk tapasztaltak tükrében tűztük ki.

Az elkészült alkalmazás fel van készítve a több nyelvű használatra, nyílt forráskódjának és jól bővíthető moduljainak hála mások által is könnyen adaptálható, továbbfejleszthető.

Az alkalmazás legfrissebb verziója nyilvánosan is elérhető a http://cs.bme.hu/~diotomi/graf/ címen.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.