Grafikus lekérdezőmotor tudásbázisokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Simon Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Léteznek publikusan elérhető, több szakterületet átölelő tudásbázisok, melyek nagy mennyiségű, sűrűn kapcsolt adatot tárolnak, gépek által feldolgozható formában. Jó volna ezt tudást a felhasználók minél szélesebb köre számára hozzáférhetővé tenni, hogy legkülönbözőbb kérdéseikre választ kaphassanak. A hagyományos, de talán a nem informatikusok számára kevésbé intuitív szöveges lekérdező nyelvek mellett a grafikus lekérdező nyelvek képviselnek ígéretes irányt. Az AUT tanszéken fejlesztett vizuális modellező rendszer (VMTS) webes változatához készülő Szemantikus Bővítmény (SemEx) ez utóbbira kínál megoldást.

Ez az eszköz azonban még önmagában nem teszi lehetővé lekérdezések sikeres megfogalmazását. Szükség lenne arra, hogy a felhasználó részletesen ismerje a tudásbázis fogalmait és kapcsolatait, ezek azonban még mindennapos témákban is eltérhetnek az általa vártaktól. A célom az volt, hogy a SemEx projektbe bekapcsolódva segítsem a változatos háttértudással rendelkező felhasználókat a lekérdezésépítésben.

A fejlesztés során bevezettem, hogy közvetlenül az absztrakt fogalmakra keresés helyett példák megadásával is választhasson. Bővítettem az egy fogalomhoz rendelhető tulajdonságok körét. A hasonló elemek közötti választáskor könnyebbé tettem a döntést kiegészítő információk megjelenítésével. Továbbá bevezettem a literálokra való szűrés lehetőségét, amely általánosan elérhető a lekérdezőnyelvekben.

A dolgozatomban röviden ismertetni fogom a szemantikus web alapfogalmait, majd kitérek a tudásbázisokra, azon belül is a Wikidatára, a SemEx által lekérdezhető adathalmazra. Bemutatom a VMTS-t és közelebbről a SemEx-et, és a fejlesztésük során alkalmazott technológiákat, majd részletesen beszámolok a fejlesztés során hozott tervezői döntésekről, megfontolásokról. Minden új funkció hatásosságát esettanulmányokkal támasztom alá.

A bemutatott fejlesztések a lekérdezésépítés több pontján javították felhasználói élményt, és hozzájárultak ahhoz, hogy a felhasználók könnyebben tudjanak pontosabb lekérdezéseket fogalmazni a SemEx-szel. Ezek a módszerek más vizuális lekérdezőnyelvekbe is átültethetők.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.