Gráfmintaillesztés előretekintő kereséssel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bergmann Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a szoftverfejlesztés terén egyre nagyobb szerepet kap a modellvezérelt tervezés. Ennek a megközelítésnek nagy előnye, hogy a modellen különféle analízisek és ellenőrzések sokaságát hajthatjuk végre automatikusan, még a kész szoftver előállítása előtt. Ezzel a célberendezésbe vagy végfelhasználóhoz kerülő szoftver megbízhatóságát, karbantarthatóságát, továbbfejleszthetőségét növelhetjük.

A modellvezérelt fejlesztési folyamatok egyik kulcseleme a tervezett rendszer modelljeinek különböző absztrakciós szintű reprezentációi közötti leképezésre alkalmas modelltranszformációs keretrendszer. Mára ipari és akadémiai eszközök sokasága jött létre, melyek közé tartozik a Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszéken fejlesztett és több kutatási projektben aktívan alkalmazott Viatra2 modelltranszformációs keretrendszer.

A modelltranszformáció egyik lehetséges megközelítése a gráftranszformáció, mely során deklaratív szabályokkal specifikálható a leképzés. Egy szabályalkalmazás egy jól definiált bal oldali gráfmintát cserél egy jobb oldali mintára. Ennek végrehajtása során számításigényes feladat a gráfminták illeszkedéseinek megkeresése a modellben. A mintaillesztésre többféle (különböző helyzetekben gyors és hatékony) megközelítés létezik. Az egyik javasolt stratégia az előretekintő keresés, amely a modellgráf lokális jellegzetességeit figyelembe véve adaptívan építi fel keresési folyamatát.

A szakdolgozat témájául választott előretekintő keresés irodalmát egyéb források mellett feldolgoztam. Az ötletet adaptáltam a Viatra2 keretrendszer gráfminta-leírásának sajátosságaihoz. A kidolgozott mintaillesztő algoritmust a tanszéken fejlesztett Viatra2 keretrendszer beépülő moduljaként valósítottam meg, mely így együttműködik a teljes rendszer minden építőelemével. Az elkészült illesztő előnyeit és hatékonyságát igazolandó, változatos összehasonlító méréseket végeztem, összevetve más mintaillesztőkkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.