Gráfminták grafikus ábrázolása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ujhelyi Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a szoftverfejlesztés területén előre törő ágazat a modellvezérelt fejlesztés. Fejlesztés során a hangsúly a tényleges kód megírása helyett a tervezési fázison van. A fejlesztők a szoftverüket magas absztrakciós szintű modellekkel tervezik. Később ezekből a modellekből modell-transzformációs lépéseken keresztül készül el a tényleges kód. Azonban már a tervezési fázisban előforduló rendszer szintű hibák kiküszöbölésére szükség van modellek fölötti validációra. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken fejlesztett EMF-IncQuery keretrendszer lehetőséget ad modellek feletti lekérdezések magas szintű specifikációjára és hatékony végrehajtására. Azonban a hibák feltárásán kívül a keretrendszer bármely objektum orientált adatmodellen alkalmazható nem kizárólagosan előzetes hiba detektálás céljából. A lekérdezéseket a fejlesztők deklaratívan fogalmazhatják meg, így nincs szükség előismeretekre azoknak végrehajtásának módjáról.

A modellek példányainak egyik elterjed kezelése a gráfként való megfeleltetésük. Az EMF-IncQuery a lekérdezések specifikációjára a gráf minta formalizmust használja, amely a lekérdezést gráf struktúrák megadásával specifikálja gráf minta alapon. A lekérdezéseket a fejlesztőknek eddig szöveges szerkesztővel kellett megadniuk. Az emberi gondolkodáshoz viszont közelebb áll a gráf minták grafikus ábrázolása. Továbbá a lekérdezések bonyolultsága túlnőhet a szöveges specifikáció által kínált átláthatóságon.

Dolgozatom során az EMF-IncQuery keretrendszerébe integrálódó lekérdezés vizualizációt valósítok meg. A vizualizáció egy interaktív nézet lesz, ami két gráfot jelenít meg. A hívási gráf feladata lesz a minták közötti kapcsolatok, a kényszer gráf feladata a minták belső szerkezetének vizualizálása. A két gráf nem csak funkcionalitásban, de formalizmusban is eltérő lesz. A nézet tervezése során végigveszem a gráfok grafikus reprezentációjának lehetőségeit és korlátait a lehetséges felhasználói igényeket szem előtt tartva. Ismertetem a gráfok megjelenítéséhez használt eszközöket és algoritmusokat. Bemutatom a megvalósított nézetett és a hozzá kapcsolódó funkciókat. A dolgozat végén értékelem a létrehozott nézetet és ismertetem további bővítési lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.