Gyakori genetikai variánsok összgenomi vizsgálata hálózati meta-elemzéssel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Antal Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Egy adott betegség vagy egyéni tulajdonság genetikai háttérének a modern, átfogó elemzései eredmények egész hierarchiáját biztosítják, például releváns genetikai variánsokat, géneket és gén hálózatokat. Az eredmények meta-elemzése több szempontból is indokolt, mint például az adatok elérhetőségének nehézségei, a komplex elemzési munkafolyamat, a nagy számítási igények miatt. A genetikai háttér felderítése kapcsán a statisztikai eredmények utólagos kombinálásának további okai az elemzések robusztusságának vizsgálata, illetve szisztematikusan változtatott paramétereknek az átfogó vizsgálata.

Munkám a következőket foglalta magába:

• Megismertem a gyakori genetikai variánsok asszociációs elemzési módszereit, beleértve a génre aggregálás és hálózati terjesztési módszereket.

• Áttekintettem az indokokat és stratégiákat több elemzés létrehozására, különös tekintettel a multimorbiditás vizsgálatára.

• Készítettem egy keretrendszert, amely több elemzés automatizált lefuttatását segíti.

• Módszereket fejlesztettem, amelyek segítik az eredmények értelmezését, különös tekintettel a multimorbiditás vizsgálatára.

• Megvizsgáltam a módszer felhasználhatóságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.