Gyár virtuális lenyomatának automatizált létrehozása

OData támogatás
Konzulens:
Oláh István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A dolgozat első részében ismertetem az ipari automatizálás aktuális újdonságait, fejlesztési irányait, kitérek az Ipar 4.0 témakörére és hogy a diplomamunka hogyan kapcsolódik ezekhez, elhelyezem a témát a világban. Ezután részletesen bemutatom a virtuális üzembe helyezés előnyeit.

A második részben a feladatmegoldás megtervezését mutatom be. Részekre bontom a teljes feladatot, majd ismertetem az egyes részegységekhez kapcsolódó választott megoldást, eszközt, szoftvert.

A dolgozatom harmadik részében kitérek a konkrét megvalósítás első részére, azaz a tervrajzok feldolgozásának módjára, részletezem a képfeldolgozási algoritmust.

A megvalósítás második része a virtuális modell automatikus felépítése. Ebben a fejezetben létrehozom a 3D objektumok modelljét, ismertetem a szállítópálya elemek generálásának módját, illetve annak lehetőségeit.

A dolgozatom ötödik részében bemutatom a munkafolyamatot, amiben az előző fejezetekben ismertetett megoldásaim használhatók. Egy tervrajz alapján generált 3D virtuális környezetben üzembe helyezem a PLC kódot. Itt ismertetésre kerül a PLC kód felépítése is.

A dolgozat utolsó részében értékelem az eredményeket, összefoglalom a dolgozat tanulságait, illetve javaslatokat teszek egy teljesen automatizált megoldásra az ipari automatizálás villamosmérnöki szempontból releváns fejlesztői feladatkörében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.