Gyártásütemezési feladatok megoldásának optimalizálása IBM Cplex Studio segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

A dolgozat bemutatja a termelésütemezést, a használandó ütemezési algoritmusokat, és az elkészített heurisztikus algoritmusokat. Továbbá vizsgálja a heurisztikus algoritmusok és az optimalizáló algoritmus kombinációjának működését, eredményét.

A dolgozat ismerteti a termeléstervezés folyamatát, és a termelés ütemezés elhelyezkedését e folyamat a részeként.

A vállalatirányítási rendszerek gyártásütemezési folyamatai bemutatására kerülnek megvilágítva az ”ütemezés” fogalmának használatbeli különbségeit, és bemutatva az egyes rendszerek termelésütemezési algoritmusait. Kifejtésre kerülnek a vállalati szférában alkalmazott optimalizáló szoftverek, mint például az IBM ILOG CPLEX Studio, illetve az MS Excel Solver használatának előnyei, és hátrányai.

A dolgozat részletesen bemutatja a termelésütemezést és ennek osztályozását. A műhelyrendszerű probléma (job shop problem) definiálásra kerül, különös tekintettel a determinisztikus job shop feladatokra, amely feladattípus megoldására készültek el a különböző ütemező algoritmusok. Az ütemező algoritmusokat részletesen ismerteti a dolgozat, és osztályozását is szemlélteti . A kutatás során a heurisztikus DR algoritmusok és az IBM ILOG CPLEX Optimization Studio optimalizáló FDS algoritmus vizsgálatára kerül sor. A heurisztikus algoritmusokat rövid futási idő jellemezi, de nem szükségképpen tárják fel az optimális megoldást, míg egy optimalizáló algoritmus addig fut míg el nem éri az optimumot.

A vizsgálat kiterjed mindkét megközelítés eredményeinek elemzésére, illetve a dolgozat fő motívuma ezen algoritmusok kombinált használata a determinisztikus job shop típusú ütemezési problémák megoldására. Az algoritmusok eredményei Taillard által közzétett tesztfeladatokon kerültek megvizsgálásra, illetve ugyanazon tesztfeladatokon irodalomban ismertetett eredményekkel kerültek összehasonlításra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.