Gyártó berendezések karbantartó moduljának integrálása QAD EA rendszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatomban egy speciális vállalati folyamatot, a gyártó berendezések karbantartását tekintem át, és bemutatom, hogyan lehetséges egy ilyen funkcionalitással bíró modul integrálása a QAD Enterprise Applications (QAD EA) vállaltirányítási rendszerbe.

Elsőként ismertetem a QAD EA rendszer felépítését, legfontosabb törzsadatait, folyamatait. A kulcsfontosságú funkciókat 3 területre osztva (termelés, logisztika, pénzügy) részletezem, a hangsúlyt főként a feladat megoldása szempontjából releváns tulajdonságokra fektetve.

A következő fejezetben egy gyártó berendezések karbantartásának adminisztrálását végző célszoftver, a QAD Enterprise Asset Managment (QAD EAM) bemutatásával szemléltetem a karbantartás során rögzítendő legfontosabb adatokat és ezek kezelését lehetővé tevő funkciókat. Részletesen kitérek a berendezésekről és a karbantartási feladatokat megtestesítő karbantartási rendelésekről tárolt adatokra, valamint karbantartások előre tervezésének és ütemezésének lehetőségeire. Ismertetem a karbantartáshoz szükséges anyagok beszerzésének, illetve a karbantartási rendelések létrehozásának és kezelésének folyamatát. Végül bemutatom az EAM és a QAD EA között fennálló kapcsolatokat, ezek jelentőségét.

Ezt követően két lehetséges módszert vázolok fel az EAM adattartalmának QAD EA-ba történő integrálására, értékelem ezek előnyeit és hátrányait, és a választott megoldás megvalósítási tervét részletesen kidolgozom. Ennek keretében megtervezem a szükséges új adatbázis táblákat, illetve részletesen ismertetem a létrehozandó legfontosabb programokat, képernyőképeket. Külön alfejezetben foglalkozok a karbantartási költségek kezelésének illetve az újonnan felvett adatok hozzáférhetőségének kérdéseivel.

Az utolsó fejezetben bemutatom a megtervezett adatbázis táblák definiálásának, és két kulcsfontosságú program implementálásának módját, melyekkel a berendezések törzsesítése, illetve a tervszerű megelőző karbantartási feladatok ütemezése elvégezhető. Végül a két elkészült programot részletes, előre definiált teszteknek vetem alá, amelyek segítségével igyekszem kiszűrni az előforduló hibákat.

A dolgozat végén röviden összegzem a féléves munkámat, tapasztalataimat, és javaslatot teszek rá, hogyan lehetne az eddigi eredményeket alapul véve továbbfejleszteni azt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.