Gyártó független kódgenerálás PLC-hez

OData támogatás
Konzulens:
Kökényesi Tamás
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az ipari irányítástechnikában használt PLC (Programozható Logikai Vezérlő) széleskörű elterjedését számos kedvező tulajdonságának köszönheti. Ezek közül az egyik legfontosabb az univerzális kialakítása, azonban a szabványos részegységek ellenére a gyártók közötti csereszabatosság nem garantált. A különböző gyártók PLC-i gyakran csak saját fejlesztőkörnyezetükben, egyedi szintaktikával programozhatók fel.

Ennek a problémának a megoldására az Accenture Industrial Software Solutions Kft. egy olyan szoftver fejlesztésébe kezdett, melyben tetszőleges működési logika elkészíthető egy grafikus felületen, a logikából pedig több gyártó szintaktikájának megfelelő forráskód generálható.

A fejlesztés alatt álló szoftver funkcióinak teszteléséhez a társaság rendelkezésemre bocsátott egy Siemens PLC-vel megegyező architektúrájú VIPA és egy Beckhoff PLC-t, valamint egy általuk vezérelhető modell gyártósort.

Dolgozatom első részében az IEC 61131-3 sz. nemzetközi szabványban definiált PLC programozási nyelvekről adok áttekintést. Ezt követően részletesen bemutatom a kódgeneráló szoftver felhasználói felületét.

A kódgeneráló szoftver funkcióinak ismertetését követi a rendelkezésre álló PLC eszközök és azok fejlesztőkörnyezeteinek megismerése, valamint a modell gyártósor bemutatása.

Dolgozatom második felében a kódgeneráló szoftver tesztelése céljából elkészített modell gyártósor vezérlését végző PLC program működését mutatom be a függelékben található folyamatábrák segítségével.

Ezt követi a PLC program működésének elkészítése közben tapasztalt szoftverhibák, hiányosságok, illetve az általam elvégzett szoftvermódosítások ismertetése. Dolgozatom ezen részén megtörténik a különböző PLC-k által mutatott működés kiértékelése.

Zárásként az általam hasznosnak vélt továbbfejlesztési irányokat mutatom be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.