Gyógyszer-célpont interakciók predikciója adatfúziós eljárásokkal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bolgár Bence Márton
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az informatika rohamos fejlődése mára lehetővé tette, hogy a tudományterületek széles spektrumában az in vitro és in vivo kísérleti megoldások mellett, az in silico módszerek is teret nyerjenek, nagyban hozzájárulva egy kutatás sikerességéhez. Ezen módszerek számítógépes szimulációkat, számításokat használnak a hagyományos empirikus kísérletek helyett, mely a kutatásra fordított idő, illetve a költségek szignifikáns csökkenésével járhat az eredmények megbízhatósága mellett. Nem meglepő tehát, hogy az utóbbi időben nagyon népszerű ez a kísérleti forma, azonban a hiteles, minél pontosabb eredmények elérése érdekében az algoritmusokat optimalizálni, fejleszteni kell. Folyamatos törekvések vannak arra, hogy minél nagyobb hatékonysággal lehessen alkalmazni ezen eljárásokat.

Jelen dolgozat az in silico módszerek farmakológiában való szerepét mutatja be, mindemellett általánosságban is ismerteti a felhasznált algoritmusokat, majd megvizsgálja ezek teljesítményét egyénileg és együttesen is. Predikciós képességük aggregálásával pedig elősegíti, hogy egy még hatékonyabb megoldás születhessen.

A gyógyszergyártás életciklusának legelső fontos állomása a célpontok és a rájuk ható molekulák, vegyületek meghatározása, ebben játszanak fontos szerepet a dolgozatban bemutatott in silico eljárások, melyek folyamatos fejlesztése a farmakológia tudományának egyre fontosabb részét képezi. Segítségével hosszútávon jelentősen megkönnyíthető a gyógyszergyártás folyamata.

Említésre méltó, hogy az ezen dokumentumban kidolgozott megoldások nem csupán a farmakológia területén lehetnek hasznosak, az eredmények más típusú, predikciós eljárást igénylő problémák esetében is alkalmazhatóak (pl. könyv-, film-, zeneajánló rendszerek).

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.