Gyógyszerhasználat-támogató alkalmazás fejlesztése Java platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A gyógyszeres kezelések gyakori részei mindennapjainknak, azonban a kezeléssel

kapcsolatos információk meglehetősen összetettek és nehezen követhetőek. A

dolgozat célkitűzése egy olyan Java platformon elkészített alkalmazás létrehozása,

mely elősegíti a gyógyszeres kezelések során felmerülő különböző információk

figyelemmel követését a páciensek számára. Az alkalmazás részére a kezelésekhez

kapcsolódó információkat egy külső rendszer szolgáltatja.

A diplomaterv elkészítése során megvizsgálásra kerültek a témakörhöz kapcsolódó

egyéb alkalmazott rendszerek és a vonatkozó törvényi rendelkezések is. Ezek

figyelembe vételével kialakításra került a használandó adatbázis sémája, továbbá az

alkalmazás különböző funkciói. A tervezés során kiemelt figyelmet kapott a megfelelő

kommunikáció kialakítása a külső rendszerrel, mely az interoperabilitás biztosítása

végett, webszolgáltatás használatával valósult meg.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy figyelemmel tudják

követni a folyamatban lévő, illetve a már lezajlott gyógyszeres kezeléseiket. Az adott

kezelésekhez kapcsolódóan számos információ elérhető, mint az alkalmazott

gyógyszer vagy a kezelést előíró orvos. Ezen kívül lehetőség van a kezelések

értékelésére is a megfelelő hatékonyság eltárolásával.

Az elkészített program teljes körű tesztelése érdekében a külső rendszer

szimulációjára volt szükség, mivel az nem volt elérhető az alkalmazás számára. A

szimuláció egy nyílt forráskódú szoftver segítségével történt, mellyel különböző

esetek tesztelésére is adódott lehetőség. Az alkalmazás további fejlesztési

lehetőségeket is tartogat, melyek közül néhány fontosabb kiemelésre került.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.