Gyógyszerinterakciók és kombinációk felhasználásának vizsgálata információfúziós gyógyszerkutatási módszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bolgár Bence Márton
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Munkámban összegeztem a gyógyszerek szervezetbeli viselkedésének alapjait, a gyógyszerinterakciók főbb mechanizmusait, kutatásuk céljait és trendjeit, ideértve a több célpontú gyógyszerek koncepciójának elterjedését, a hálózati és útvonal alapú gyógyszerkutatási paradigma térnyerését.

A számos kutatási területről összegyűjthető adatsokaság szintézisére a gyógyszerkutatásban jelenleg alkalmazott módszerek nem alkalmazhatók megfelelően. A gyógyszerek biológiai útvonalakon, szerv, sőt szervrendszereken átívelő együttes hatásának megértéséhez ezért továbbfejlesztett eszközökre van szükség. A különböző forrásokból szerzett információkat összesítő adatbázisok nagy segítséget jelentenek a kutatáshoz, ezért összegyűjtöttem a jelentősebb gyógyszer információs adatbázisok jellemzőit és azok alkalmazhatóságát.

A gépi tanulásos módszerek segítségével a gyógyszerkutatás egy egészen új szempontból közelíthető meg, ehhez azonban elengedhetetlen a hatóanyagok megfelelő reprezentációjának kialakítása. Megvizsgáltam a gyógyszer-kombinációk reprezentálásának lehetőségét több különböző adatbázis felhasználásának segítségével és létrehoztam egy lehetséges kombináció-reprezentációs sémát, aminek segítségével megalkottam a kombinációk reprezentációját.

Ezt felhasználva kialakítottam predikcióra használható modelleket, majd a paraméterek optimalizálása mellett kiértékeltem a prediktív teljesítményt kvantitatív és kvalitatív megközelítéssel is. ATC osztályok alapján egy adott terápiás hatással rendelkező új hatékony hatóanyag-kombinációkat kerestem egyosztályos prioritizáció segítségével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.