Gyűjtősín differenciál védelem működésének típusvizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

Összefoglaló

A szakdolgozat feladata egy a Protecta kft. által biztosított digitális gyűjtősín differenciál védelem típusvizsgálata. A témában elsődlegesen a gyűjtősínek jelentőségének és a védelem működésének átfogó ismertetése áll. Ezután a gyűjtősín védelem alapvető problémái és az ezekhez tartozó megoldások kerülnek összefoglalásra. Mint fő probléma, ide tartozik az áramváltó telítődése, illetve a telítődésből adódó tranziens jelalakok által okozott hibás védelem működés. A szakdolgozat további részében a tranziens jelalakokkal történő gyűjtősín védelem működési vizsgálata kerül előtérbe. A mérési módszerek és a tranziens vizsgáló jelek elkészítés módjának kifejtése után leírásra kerülnek a belső és külső zárlatok hatásának vizsgálatai. A tranziens telítéses vizsgálatok során a szakdolgozat részletesen foglalkozik a külső zárlat esetével. Részletezi a különböző paraméterek változtatásának hatását, mint például az áram nagysága, az áramváltó túlméretezése illetve remanens fluxusa, a primer hálózati időállandó, de ide tartozik a fékező karakterisztika meredeksége is. A dolgozat a mérés sorozatot egy erősáramú vizsgálat ismertetésével zárja. A kapott eredmények, kimért diagramok még a méréseknél kiértékelésre kerülnek. Az ezekből levont következtetések összegzésével a szakdolgozat végül javaslatot ad a gyűjtősín differenciál védelmekhez használt áramváltó túlméretezésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.