Gyűjtősín-árzóna leképzés hatása az elszámoló árakra áramlás alapú piac-összekapcsolásnál

OData támogatás
Konzulens:
Sőrés Péter Márk
Villamos Energetika Tanszék

A gyűjtősín-árzónaleképezés elszámolóárakra gyakorolt hatása alapvetően a szűkületek létrejöttében érzékelhető, hiszen az export-import szaldó változásának hálózati csomópontokra való leképezésétől nagyban függ az adott idősávra megszabott áramlási korlát értéke. Amennyiben ez csekély értéket képvisel, a menetrendezett áramlások ebbe a korlátba „beleütköznek”, amely a zónák közötti árszétválást eredményezi és végezetül jóléti veszteséghez vezet. A felmerült kérdésre viszont, hogy miként kellene a piaci zónák termelésváltozását a hálózati modell gyűjtősíneinek szintjére transzformálni, nem adható egyszerű válasz. A közelmúlt kutatásaihoz hasonlóan modellezésem eredményei alapján én is arra jutottam, hogy a harmonizált stratégiaválasztás nem feltétlenül jár a rendszer gazdasági hatékonyságának növekedésével, azonban a vizsgálatom alapján úgy tűnik, hogy a GSK-értékek az aktuális termelés és a termelőegység beépített kapacitásának különbsége közti különbség szerinti megválasztása növeli a társadalmitöbblet-veszteség értékét, amely viszont ellentmond az eddigi kutatások eredményeinek. Amennyiben több időlépcsőben vizsgáltam volna a hálózaton adódó értékeket, előfordulhat, hogy ezen stratégia előnye megmutatkozott volna. A fix értékek a rendszer minél nagyobb részében történő megválasztása kevésbé szignifikánsan, a beépített kapacitások arányában való termelésmegoszlásitényező-választás valamivel jobban észrevehető mértékben javította a közgazdasági hatékonyságot a rendszerben, ám ezen tendenciák igazolására további vizsgálatokra, részletesebb, nagyobb léptékben lefolytatott számítógépes modellezésre van szükség. A továbbiakban érdemes lenne a GSK-mátrixokban szerepeltetett erőművi kör megválasztásának hatását is vizsgálni, hiszen ez – a legfrissebb kutatások eredményei alapján – az EU által kitűzött harmonizációs cél első jelentős lépcsőfoka is lehet majd.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.