HDL kódgeneráló szoftver fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Kökényesi Tamás
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az Önálló laboratórium és Diplomatervezés tárgyak keretében egy HDL kódgeneráló program megírása volt a kitűzött cél. A program egy grafikus felületen Verilog modulokat jelképező blokkokat kell tudjon összekötni egymással és ebből egy top modul kódot generál.

A több féléves feladat első része az irodalomkutatás és az XML alapú adattárolás elkészítése volt. A dolgozat első felében szó esik a grafikus felhasználói felületek készítéséhez használt eszközökről. Kiemelésre kerül a végül választott Qt keretrendszer és a QML nyelv. A keretrendszer kapcsán bemutatásra kerülnek a Meta Object System szolgáltatásai, a Qt Resource System és a fontosabb QQuick könyvtárelemek. A QML nyelv bemutatása példákon keresztül, kiemelésre kerülnek azok az elemek, amik a dolgozatban is szerepet kaptak.

Időrendben ezután következett a grafikus felhasználói felület elkészítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megírása. A dolgozat második fele implementációs leírást tartalmaz. Elsőként a C++ oldali osztálystruktúra kerül bemutatásra, majd a grafikus felület elemei, képekkel gazdagon illusztrálva.

A dolgozat legvégén összefoglalásra kerülnek az elért eredmények, a szükséges javítások, fejlesztések és a fejlesztéskor levont tanulságok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.