HIP alapú hálózat-mobilitás működésének vizsgálata INET/OMNeT++ szimulációs környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A feladatom HIP alapú hálózat mobilitás megalkotása és vizsgálata volt INET/OMNeT++ szimulációs környezetben. Az INET keretrendszer lényeges szerepet játszott munkám során. Felhasználtam előre elkészített entitás és hálózat modelljeit, hogy létrehozzam saját hálózatomat. Hálózat mobilitás támogatásának elérése érdekében módosítanom kellett a meglévő modulok viselkedését (HIP és hálózati réteg), valamint újakat létrehozni őket alapul véve.

A szakdolgozatom első részében számos lokátor és azonosító szétválasztó eljárást mutatok be röviden, mert a hálózat mobilitás megoldására ígéretes kiindulási alapot jelentenek. A HIP ismertetésére nagyobb részt szánok munkámban betöltött fontosságából adódóan. A fejezet végén egy táblázatban összefoglalom és összehasonlítom különböző, általam fontosnak vélt szempontok szerint az azonosító/lokátor szétválasztó megoldásokat. A következő részben pedig néhány HIP alapú hálózat mobilitási megoldást ismertetek. Ezek közül kiemelném a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kifejlesztett protokollt. Végezetül pedig részletesen bemutatom munkámat, egy HIP alapú hálózat mobilitási séma eseményvezérelt szimulációs környezetben történő implementációját. A leírás során ismertetem működését, előnyeit, hátrányait valamint továbbfejlesztési irányokat is javaslok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.