HLA ( Human Leukocyte Antigen ) gének vizsgálata betegség-asszociációkban és gyógyszerfejlesztésben az újgenerációs szekvenálás eredményeinek felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Marx Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Ez a tézis a HLA ( humán leukocita antigén ) betegség asszociációkban és gyógyszer érzékenység-vizsgálatokban játszott szerepére fókuszál. A HLA az emberi genom legpolimorfikusabb régiója, ennél fogva az újgenerációs szekvenálás ( NGS ) új lehetőségeket hozott el a biotechnológiában hogy a gén komplex szerkezetét kezelje. Mivel a HLA igen homológ, a gén szekvenálása kihívással teli. Ezen kívül a HLA-kutatóknak adaptálódnia kell egy teljesen új érához mielőtt elfogadhatnák az eredményeket, amelyeket az NGS által kapnak. Mivel a megismert szekvenciák és új allélok száma együtt nő az NGS adta teljesítmény kapacitással. Az újgenerációs szekvenálás segítségével lehetséges a HLA különböző immunológiai megbetegedések patogenezisében betöltött szerepét újraértelmezni annak érelmében, hogy a maga a szekvencia és a szekvenciákban lévő különbségek hogyan befolyásolják a kódolt fehérjék szerkezetét és ennél fogva szerepüket az immunrendszerben. Célom a HLA kutatás teljeskörű bemutatása. Mivel ey egy speciális és alig dokumentált régiója az emberi genomnak, rengeteg kutatás fókuszált ezen terület teljeskörű leíására. Ennél fogva igen speciális és módszerek és eszközök születtek a HLA minél teljesebb körű vizsgálatára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.