HPA monitorozó rendszer

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Diplomám elkészítése során a ferihegyi nemzetközi repülőtér TAR-2-es primer radar-berendezésének nagyfrekvenciás végfokerősítőinek (HPA, High Power Amplifier) rendellenes működése miatt létrehozott monitorozó egység fejlesztése volt a feladatom. A radar felépítése és a működési rendellenességek megismerése mellett a monitorozó működését is megismertem és a feladatot ezek felhasználásával végeztem el. A korábbi félévek tapasztalatait egyesítve az újonnan felmerült problémákkal kalibrációs eljárást dolgoztam ki, melynek révén lehetőség nyílik a műszer által mért értékek hiteles formában történő visszajelzésére. Az értékek mérése által a jövőben előforduló hibák előre jelzése is lehetséges ezzel is csökkentve a radar üzemzavarának időtartamát. A feladat megvalósítása során felhasználtam az üzemeltető szoftver béta verzióját ennek átalakításával több működőképes kalibráló alkalmazást készítettem. A műszerek programozása során LabVIEW szoftverkörnyezetet használtam, mivel a korábbi tapasztalatokat is ezen környezetben szereztem meg.

A működés laborkörülmények közötti tesztelését elvégeztem, a rendelkezésre álló eszközökkel létrehoztam egy a radarjelhez hasonló jelalakot, mellyel a működés rendeltetésszerű voltát tudtam ellenőrizni. Mivel nem garantált, hogy ez valamennyi paraméterében egyezik a valódi radarjellel, terveztem még egy helyszíni bemérést is, de erre az időbeli megszorítások, valamint adminisztratív és technikai korlátok miatt nem kerülhetett sor.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.