HR-folyamatokat támogató rendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Dolgozatomban az emberi erőforrás menedzsment informatikai támogatásának megvalósításával foglalkozom, kiemelt hangsúlyt helyezve a szemantikus technológiák integrálására a kiválasztás folyamatában.

Először bemutatom az emberi erőforrás menedzsment fogalmát, elhelyezkedését egy vállalaton belül, ismertetem fontosabb funkcióit. Példákat hozok az informatikai támogatás lehetséges megvalósítására, elméleti szempontból és egy létező rendszert megvizsgálva egyaránt.

Bemutatom a szemantikus technológiák elméletét, az ontológiák építésének és használatának alapjait. Példákat hozok szemantikus rendszerek alkalmazására a munkaerő-kiválasztás folyamán.

Ezt követően kitűzöm az elérendő célokat: egy emberi erőforrás támogató rendszer megvalósítása SAP illetve egy ehhez kapcsolódó szemantikus rész Java alapú környezetben, majd a két rész integrálása. Bemutatom a kapcsolódó rendszereket, az érintett technológiákat, kiemelve, hogy miért azokat választottam a megvalósításhoz.

Bemutatom a rendszer felépítését, először az SAP alatt megvalósított, az emberi erőforrás menedzsmentet támogató rendszert, az egyes funkciók rendszerszintű megvalósítását. Ezután kitérek a szemantikus elven felépített külső komponensre, az ott felhasznált rendszerek összekapcsolására, végül ismertetem a két komponens integrációját.

Ezután felhasználói szemszögből is bemutatom a rendszert, annak funkcióit. A rendszer alkalmas többfelhasználós működésre, funkciói a különböző jogosultságoknak megfelelően érhetők el.

Munkám végén összefoglalom a megvalósított rendszer előnyeit, és felvázolok néhány továbbfejlesztési irányt, lehetőséget.

Összességében elmondható, hogy a szemantikus technológiák sikeresen integrálhatóak az emberi erőforrás menedzsment informatikai megoldásaiba, gazdagítva annak funkcióit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.