Hagyományos és szupravezetős nagytranszformátor összehasonlító elemzése és optimalizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda István
Villamos Energetika Tanszék

A nagytranszformátorok a villamosenergia hálózat legdrágább eszközei. Megválasztásakor

fontos szempont, hogy a gyártási és a fenntartási, azaz az élettartamára vetített teljes

költsége a lehető legalacsonyabb legyen. Ennek érdekében kapitalizációs tényezők előírásá-

val veszik figyelembe a gyártók, az üresjárási- és a rövidzárási veszteségek költségeit. Új

lehetőségeket hozhat magával a szupravezető anyagokból készített transzformátorok alkal-

mazása ezen a területen. Bemutatom a releváns irodalom felhasználásával a hagyományos

és a szupravezetőből készített nagytranszformátorok közti különbségeket. Bemutatok egy

általam készített, konvex optimalizálási eljáráson alapuló programot a hagyományos és

szupravezetős, költségminimumos transzformátorok meghatározására. Mivel ez nem egy

minden paraméterre kiterjedő számítás, ezért azt, hogy a kiszámolt modell, minden mi-

nőségi előírásnak megfelelően megvalósítható, azt utólag ellenőrizni kell. Ennek érdekében

készítettem, egy eljárást, amelynek segítségével a lökőfeszültségű igénybevételek számítha-

tóak, így a szigetelőrendszer hatékonysága ellenőrizhető. Különösen izgalmasnak ígérkezik

ez a feladat a szupravezőből készült, alternatív megoldás esetére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.