Hajtásvezérlő tervezése elektromos versenyautóhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Stumpf Péter Pál
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A dolgozat elején röviden áttekintettem az elektromos járművek fejlődését megje-lenésüktől napjainkig, megemlítve legnagyobb előnyeiket és hátrányaikat is. A BME Fuse egyetemi csapat és a hatékony energiafelhasználású járművek építésére és népszerűsítésére létrejött nemzetközi hallgatói versenyek rövid bemutatása után, pedig felvázoltam a tervezés alatt álló járművünk koncepcióját és fő tulajdonságait. A jármű dinamikai szimulációs modelljét úgy alkottam meg, hogy jól elkülöníthető funkcionális egységekből épüljön fel, amelyek külön-külön is továbbfejleszthetőek. A szimulációs blokkok ismeretlen paramétereit különböző módszerekkel számítot-tam vagy becsültem, majd meghatároztam a járműre ható ellenálláserők karakterisz-tikáját. Az ellenálláserők ismeretében kiszámítottam a szükséges motorteljesítményt, kiválasztottam egy megfelelő típusú motort a piaci kínálatból, majd meghatároztam a hajtáslánc összáttételét, ami a hajtásegység tervezéséhez volt szükséges.

A versenyszabályzat előírásait szem előtt tartva felvázoltam a jármű villamos há-lózatát, ezután pedig megvizsgáltam a BLDC motorok vezérléséhez szükséges komponenseket és a motor szabályozásának lehetséges módjait. A motorvezérlő egység inverterét felépítő fő alkatrészek kiválasztását és termikus ellenőrzését köve-tően pedig futtattam a szimulációt az NEDC menetcikluson, amelynek eredményei a kezdeti számításokhoz hasonló értékeket mutattak, és megfelelő alapot nyújtanak a tervezési munka további folytatásához.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.