Hallókészülékek stabilitás vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A digitális technikának köszönhetően számos algoritmus született a hallókészülékek gerjedésének csökkentésére. Ezek az algoritmusok a szerint minősíthetők, hogy mennyivel tudják megnövelni a készülékek stabil erősítését. A maximális stabil erősítés meghatározásához objektív és szubjektív mérések egyaránt léteznek, hatékony alkalmazásukhoz azonban a gerjedés jelenségének mélyreható ismerete is szükséges. Dolgozatomban összegyűjtöttem a hallókészülékek gerjedésében közrejátszó tényezőket, és azokat a szakirodalomban fellelhető módszereket, amelyekkel az instabil állapot detektálható.

Gyakorlati megközelítésben részletesen foglalkoztam az ON Semiconductor processzorainak visszacsatolás-kezelőjével, amelynek működése a hallókészülék akusztikus visszacsatoló ágának modellezésén, és a visszacsatolt jel kioltásán alapul. A modell finomhangolása egy FBC acoudelay nevű paraméterrel valósítható meg, amely jelentős mértékben befolyásolja a visszacsatolás-kezelő hatékonyságát. Nagy szükség van ezért arra, hogy optimális értékét a legtöbb hallókészülék típusnál ismerjük. Ennek meghatározására a paraméter hatását vizsgáltam instabil és stabilitás határán lévő készülékeknél. Tapasztalataim azt mutatták, hogy a gerjesztőjelekre adott válaszok időbeli lefutása lényegi információt hordoz a visszacsatolás-kezelő hatékonyságáról, így elsősorban ennek vizsgálatával foglalkoztam.

Munkám eredményeként sikerült egy olyan módszert megalkotni, amellyel a visszacsatolás-kezelő optimalizálása egyszerű eszközökkel megvalósítható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.