Hálózat-felügyeleti rendszerek képességeinek bővítése a Spanning Tree Protocol intelligens elemzésével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Cinkler Tibor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Jelen Diplomaterv a feszítőfa protokollal és a hozzá kapcsolódó hálózat-felderítési, valamint hibaelhárítási szempontokkal foglalkozik részletesebben. A bevezetőben általános képet adunk a feladat hátteréről, illetve nagy vonalakban vázoljuk magát az elvégzendő munkát. A következő fejezet a tennivalók részletesebb taglalását foglalja magában, megismerhetjük az okokat is, melyek miatt felmerült ez a téma.

Az általános rész után bevezetjük a tervezés során felhasznált fogalmakat, folyamatokat, módszereket, melyek megértése szükséges az elvégzett munka értékeléséhez. Kitérünk arra, hogy melyik eszközök képesek támogatni a feszítőfa protokollt, a fa hogyan épül ki, milyen törekvések történtek az évek folyamán a Spanning Tree fejlesztésére irányulóan, hiszen a hálózatok is jelentős átalakuláson mentek keresztül az elmúlt időkben.

A tervezés során először megvitatjuk, mely módszerek közül választhatunk a feszítőfa információk kinyeréséhez. Két lehetőséget ismertetünk: a parancssoros, illetve a menedzsment protokoll módokat. A tervezési úton továbbhaladva megvizsgáljuk a számunkra szükséges adatokat, amiket a későbbiekben felhasználunk, és ismertetjük azok elérhetési módjait is.

Amint rendelkezésünkre állnak a feszítőfával kapcsolatos információk, rátérünk a konkrét algoritmusok kidolgozására. Először olyan megoldást alakítunk ki, mely felkutatja a protokollból eredő hibás beállítások megtalálási helyeit, közben ismertetjük ezek hatását a hálózatra. A kész alkalmazás egyelőre szöveges fájlokban menti el a kinyert információkat, ugyanakkor elérhető az is, hogy a későbbiekben minden – az algoritmusokból kinyert – fontos adat adatbázisban is eltárolásra kerüljön.

Végül pedig bemutatásra kerül egy algoritmus, ami képes a feszítőfa információk alapján a topológia feltérképezésére. Nem csak az éppen aktív portok alapján kész megállapítani a készülékek közötti kapcsolatrendszert, de figyelembe veszi az alternatív, másodlagos és blokkolt interfészek közötti lehetséges szomszédosságot is. Utoljára pedig az eredmények ismertetése és a konklúzió levonása következik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.