Hálózati kódolás implementálása OpenFlow hálózatban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tapolcai János
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A jelen diploma a hálózati végpontokban történő hálózati kódolási eljárással, az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákkal és a módszer Mininet hálózat emulátorban történő megvalósításával foglalkozik.

A Mininet tulajdonképp egy hálózat virtualizációs segédprogram, amely a hálózati csomópontokat UNIX folyamatok segítségével valósítja meg, és az eszközök működésért pedig C illetve C++ nyelven írt programok felelősek.

A munka legelején általános hálózati kódolási eljárások matematikai háttere kerül bemutatásra, amely főként mátrix algebrán alapul.

Majd hálózati kapcslatok, azaz a hálózati gráf éleinek meghibásodásáról, és az ezzel kapcsolatos problémákat tárgyalja.

Bizonyos hálózati hibák jelentős anyagi, hírnévbeli valamint adatvesztési károkat okozhatnak.

A diplomában olyan módszert javasolunk, amely a hibát úgy védi, hogy az extra sávszélesség igénye minimális és egyszeres hiba esetén nincs adatvesztés, ún. pillanatszerű helyreállást biztosít.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy az Open Flow szabványok megjelenése előtt, a hálózati eszközök csak jóformán hardware-esen voltak programozhatók, így új hálózati módszerek kipróbálására nem volt lehetőség.

A tanulmány végén az elméleti háttér körüljárása után egy konkrét hálózati kódolási technológia implementálása kerül bemutatásra, egy olyan topológián, amelyen megvalósítható a kapcsolatok egyszeres hiba elleni védelme, míg ez hagyományos dedikált védelemmel még nem lehetséges.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.