Hálózati tranziens kiértékelő program

OData támogatás
Konzulens:
Becker Péter
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom témájának a villamosenergia-hálózaton előforduló fontosabb tranziens jelenségek vizsgálatára alkalmas kiértékelő program megtervezését és megvalósítását választottam. A választott mérőműszer, a TR21 tranziens regisztráló berendezés rendelkezik PASCAL nyelven megírt beépített kiértékelő programmal, mely azonban számos kötöttséget hordoz magában (pl. az elavult programnyelvből és a műszer felépítéséből adódó teljesítmény- és grafikai korlátok). A feladat egy olyan kiértékelő program megírása volt, mely alkalmas a TR21 tranziens regiszter által felvett regisztrátumok beolvasására, megjelenítésére, valamint rendelkezik a kiértékeléshez szükséges funkciókkal. Mindezt a jelenkor nyújtotta technológiák kihasználásával, rugalmasan karbantartható architektúrával megvalósítva. Továbbá fontos szempont volt, hogy az alkalmazást az átlag felhasználó a saját számítógépén is tudja futtatni, azon a mért adatokat feldolgozni és kiértékelni.

A dolgozatom három fő részből épül fel. Az első szakaszban a villamosenergia-hálózatokon fellépő főbb tranziens jelenségeket, keletkezésük okait és következményeiket ismertettem. A második szakaszban az egyes jelenségek vizsgálatához szükséges feltételek ismertetése történt meg, jellemzően az időtartalom, a sávszélesség és jelalak meghatározó szerepének vizsgálata, valamint a TR21 tranziens regisztráló berendezés bemutatása, a tranziens jelenségek rögzítésére való alkalmasságának igazolása. A harmadik szakaszban ismertettem az elkészített kiértékelő program tervezési szempontjait, a programspecifikációt, majd a megvalósítás főbb lépéseit, kitérve a fontosabb függvényekre, megoldásokra. A szakdolgozatom végén az elkészült program értékelése, kritikai elemzése történt meg, végül az alkalmazás továbbfejlesztésével kapcsolatban tettem javaslatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.