Hálózatszámítási módszerek alkalmazása villamosenergia-rendszer irányító szoftverekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vokony István
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszer biztonságos és szakszerű irányítása elengedhetetlen a fogyasztók minőségi kiszolgálása szempontjából. Ennek eléréséhez a villamosenergia-rendszer stabil infrastruktúrája, a hálózat üzemirányító szoftverének hibátlan működése, és az operátorok felkészültsége egyaránt szükségeltetik.

A felügyeleti távirányítást és az adatgyűjtést SCADA rendszernek nevezzük, melynek egy általános felépítését és struktúráját mutatom be a szakdolgozatban a Prolan SCADA rendszerén keresztül. A SCADA rendszerre épülő hálózatirányító szoftverek olyan funkciókat szolgáltatnak a diszpécsereknek, mellyel megkönnyítik és biztonságossá teszik a távirányítást. Ezeknek a funkcióknak a bemutatása képezi a következő részét a dolgozatnak. Továbbá részletesen vizsgálat alá kerül a topológia analízis funkció, ennek az elméleti háttere, az ehhez szükséges matematikai modell, szoftveres rendszerarchitektúra és az alkalmazandó algoritmusok, majd ezeknek az összehasonlítása. Példák alapján bemutatásra kerül, hogyan segítik ezek a funkciók az operátorok munkáját. A szakdolgozat zárásaként vizsgálni fogom a meglévő rendszerhez egy újabb hálózatszámítási funkció, az állapotbecslés beépítésének lehetőségét. Ennek a funkciónak kidolgozását elkezdem ugyan, de akár egy újabb különálló szakdolgozattémaként is helytálló téma nagysága, összetettsége miatt, ez a munka a következő félévre helyeződik át.

A félév során, a szakdolgozatommal kapcsolatos végzett munka megnyilvánult irodalomkutatásban, szoftverarchitektúra kialakításban, matematikai modell megalkotásában, szoftver implementálásban. Az így végzett munkarészletek a félév végére egy komplex egészet alkotnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.