Hálózatvirtualizációval támogatott megbízható adatközpont architektúra tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A virtualizáció fogalma az informatika világában azt jelenti, hogy valamilyen eszköz vagy rendszer fizikai vagy egyéb szempontból tekintett alsóbb rétegbeli attribútumaitól független környezetet építünk arra, melyet tetszőlegesen el tudunk osztani erőforrások tekintetében különböző szolgáltatások és felhasználók között. Ennek a módszernek mozgatóereje legfőképp a mobilitás, a redundancia, a magas rendelkezésre állás, a kihasználtság növelése és a költségek csökkentése. Mindezek olyan komplex műszaki és gazdasági követelményrendszert állítanak fel, amelyben a legfőbb cél a felhasználói és üzemeltetői elégedettség növelése úgy, hogy az a műszaki megfelelőséget ne aknázza alá.

A diplomatervem célja egy olyan infrastruktúra kidolgozása, mely a jelenlegi legfrissebb, már kereskedelmi forgalomban is kapható technológiákból építkezik. Az elkészült anyagnak e feladat teljesítéséhez át kell tekintenie a jelenlegi technológiákat, azok előzményeit és használatuknak módját. Az első féléves munka során szakirodalom alapján áttekintem a hálózatvirtualizáció témáját, külön figyelmet szánva a korábban már megismert szoftver-alapú hálózatok fejlődésére. Ezután rátérek a hardveres és szoftveres virtualizációs módszerek fejlődésének elemzésére, melyben egyúttal a különböző megoldások mögött húzódó gazdasági szempontokra is kitérek. A félév utolsó, és munkában legnagyobb feladata a tárolóhálózatok fejlődésének nyomán a tároló- és hagyományos hálózatok közötti konvergencia lehetőségeinek feltárása.

A második félév során magát az adatközpontot tervezem meg. A terv célja, hogy a korábban megismert módszerek egy részét beágyazza egy komplex adatközponti rendszerbe. A tervezés során meghozott döntéseket, és az alkalmazott megoldásokat alátámasztom az elsajátított elméleti háttér alapján. Az így létrehozott rendszer a jövőben tetszőleges szervezet számára biztosíthat kielégítő adatközponti támogatást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.