Hang alapú orvosi diagnosztizáló eszköz fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A félév elején kitűzött cél egy olyan valós időben működő alkalmazás elkészítése volt, amelynek funkciója az emberi beszédre jellemző fontosabb akusztikai paraméterek meghatározása, illetve megjelenítése. Ezek a paraméterek név szerint az alaphang, az alaphang-ingadozás, az amplitúdó-ingadozás, valamint a jel harmonikus- és zajkomponenseinek energiaaránya.

A különböző orvostani vizsgálatok során megállapították, hogy az egészséges, illetve a patológiás hangok esetében ezeknek a tényezőknek az értékei jelentős mértékben eltérnek egymástól. Ez a jelenség különösen a fent megnevezett utolsó három paraméter meghatározásakor figyelhető meg.

Az alkalmazásom célja, hogy egyfajta támpontot adjon a felhasználó számára annak megállapításra, hogy a hangjára kapott értékek hogyan viszonyulnak az egészséges hangra jellemző értékekhez.

A munka a fent megnevezett paraméterek megismerésével kezdődött, majd ezt követően a kiszámításukra alkalmazható algoritmusok tanulmányozása következett.

Az elkészített alkalmazás működőképességének ellenőrzéseként az általam mért értékeket összevetettem egy másik, nem valós időben működő beszédelemző szoftver által számított adatokkal. Az eredmények összességében pozitívak voltak, az értékek a két programnál jól korreláltak egymással.

A munka utolsó fázisában nyolc férfi és nyolc női önkéntes hangját elemeztem az elkészített alkalmazással.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.