Hanglesugárzás zongora hangvetőről

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fiala Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A hangszerek témája többféle módon közelíthető meg. Egyfelől tekinthetünk rájuk - a rendeltetésüknek megfelelően - úgy, mint zenei eszközökre, és csak használjuk őket anélkül, hogy értenénk a működésüket. Azonban a kezdetektől sokakat foglalkoztat a fizikai felépítésük, a tapasztalati tulajdonságokon túl a hangkeltési mechanizmusuk. A hangszerek nagy része valamilyen megfigyelés nyomán, azt továbbfejlesztve alakult ki, és pontos működésükre egzakt magyarázatot csak később találtak. Fizikai megközelítés esetén alapvetően kétféle dolgot lehet vizsgálni: egyrészt a hangkeltés módját, amely a hangszert ért külső hatástól az egyes részein végighaladva a megszólalásig lejátszódik; másrészt a hangszer által sugárzott hangteret és keletkezésének folyamatát.

Szakdolgozatom témája a zongora által lesugárzott hangtér vizsgálata és modellezése. A vizsgálatot nyílt térben, a zongora hangvetőjére ható erőtől az általa

létrehozott hangtérig folytattam, melybe így a billentyű lenyomásától a hangvetőre ható erőig terjedő út nem tartozik bele. Mivel az általam feltételezett tér nyílt, így a visszaverődésekkel nem foglalkoztam.

A dolgozat első részében ismertetem, hogy a hangvetőn fellépő erő hatását milyen modellel lehet meghatározni, és a modell számítására milyen módszert használtam. Ebben a részben bevezetem a hangvető-modellemet, valamint egy számításokat megkönnyítő módszert.

A második részben a hangvetőn megjelenő elmozdulások által generált hangteret leíró modellt és az alkalmazását segítő módszert mutatom be. Ehhez a részhez már szükséges a teljes zongoratest modellezése - melyhez használt geometriát itt ismertetem -, és a hangvető belehelyezése.

A záró részben az összekapcsolt rendszert prezentálom, beleértve a teljes modellem részletes dokumentációját, valamint a modellezés során kapott eredmények bemutatását és értékelését.

A dolgozat végén a modell továbbfejlesztésére, illetve javítására javaslatot teszek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.