Hangmagasság-detektálás többszólamú hangmintában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fiala Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Már a jelfeldolgozás kezdeti státuszában is sűrűn foglalkoztatott téma volt a hangmagasság detektálása a zenében. Ahogy fejlődtek a jelfeldolgozó eszközök, egyre sikeresebben lehetett több szólamban is meghatározni a hangmagasságot, illetve akkordokat detektálni.

Szakdolgozatomban egy olyan program megvalósítását tűztem ki célul, amely nemcsak detektálja egy hangszer (pl. gitár) akkordjának hangjait, hanem nagy pontossággal vissza is adja, hogy milyen akkordról van szó, még hosszabb akkordmenetek esetén is.

Megoldásomban megjelennek időtartománybeli módszerek is, de az algoritmus gerincét a frekvenciatartományban valósítottam meg. Emellett az akkord meghatározásához szükséges statisztikai módszerekkel is foglalkozok, majd a legalkalmasabb megoldást választva mutatom be a rendszer utolsó elemét, az akkord osztályozásához szükséges részegységet. Dolgozatomban kitérek az alkalmazott módszerek hibáira, gyengeségeire is, majd bemutatom, hogyan igyekeztem ezen ismert problémák kiküszöbölését megoldani. Végül bemutatom a megvalósított rendszert, melynek paramétereinek beállítását több minta alapján igyekeztem a lehető legáltalánosabban használhatóra hangolni. Bár a megoldásom még fejlesztésre szorul, de a kitűzött problémát a bemutatott algoritmus igen nagy pontossággal képes végrehajtani.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.