Hangoló tervezése és implementálása MATLAB környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Gulyás Krisztián
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A zenében elengedhetetlen, hogy a hangszerek megfelelően legyenek hangolva, önmagukban és más hangszerekkel együtt is tisztán szólaljanak meg. Ezek behangolásához szükséges egy megfelelő pontosságú, valós időben futó, könnyen kezelhető hangoló.

A hangoló megvalósításához megvizsgáltam a gitárok, hegedűk hangjának tulajdonságait, áttekintettem a gyakoribb temperálási módszereket és hangszerhangolási sémákat. A hang magasságának megállapításához összegyűjtöttem és tanulmányoztam a gyakoribb frekvenciadetektálási módszereket, majd a választott hangszerek tulajdonságai alapján kidolgoztam egy gyors és pontos frekvenciamérési eljárást.

Feladatom során egy olyan hangolót implementáltam MATLAB környezetben, mely akusztikus vagy elektromos gitárok, hegedűk hangját külső hangkártya (és akusztikus hangszer esetén mikrofon) segítségével mintavételezi, a mintavételezett jelen végzett műveletek során pedig megállapítja a megszólaltatott hang alapfrekvenciáját és grafikus kezelőfelületen kijelzi a hangoláshoz szükséges információkat. A felhasználó által kiválasztott paraméterek, úgy mint az ’egyvonalas A’ hang frekvenciája, a temperálási módszer, a hangolni kívánt hangszer és a hangolási séma alapján generált frekvenciaskálával összehasonlítja és kijelzi a mért frekvenciát, a legközelebbi pontos hang nevét, a pontos hangtól való eltérést centben mérve, az eltérés irányát és jelez, ha a megszólaltatott hang megfelel a hangolási sémából valamely húr hangjának.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.