Hangtérreprodukció véges forráseloszlás alkalmazásával

OData támogatás
Konzulens:
Firtha Gergely
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A sztereofón rendszerek fejlesztésének fő célja a hangminőség és a térérzet javítása. Az összes surround rendszerre igaz azonban, hogy a térhatást érzeti, nem pedig fizikai alapon érik el, ezzel egy pontba korlátozva a hallgatói területet.

Dolgozatomban a hangtérreprodukcióval foglalkozom, ami egy olyan, jelenleg is kutatás-fejlesztés alatt álló technika, ami egy hangszórósokaság segítségével egy virtuális forrás teljes hangterét képes szintetizálni a hallgatói területen. Dolgozatom első felében ismertetem a hangtérszintézis elméleti alapjait. Az elsődleges forrás terének reprodukciójához a hangszórósokaság megfelelő vezérlésére van szükség. Bemutatom a vezérlőfüggvények kiszámítására használt hagyományos módszert, a Wave Field Synthesis-t.

A klasszikus metódus csak ideális körülmények között biztosít pontos szintézist, ami gyakorlatban nem megvalósítható. A dolgozatban a véges forráseloszlás okozta diffrakciós hatásokat tárgyalom részletesen. Rámutatok a mikroszkópiában fellépő hasonló jelenségek és a hangtérszintézis analógiájára, és az optikában alkalmazott képtisztító algoritmusok alapján megoldást kínálok a diffrakciós hatások eltűntetésére.

A dolgozat végén bemutatom a hangtérreprodukció szimulációját, amit MATLAB környezetben implementáltam. Megvizsgálom a diffrakciós hatások csökkentésére használt új technika működését. Végül összehasonlítom a különböző módszerekkel szintetizált nem ideális hangtereket az ideális hullámtérrel és ismertetem a pontosabb szintézist kínáló módszer eredményeit és korlátait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.