Hardware test environment design for automotive model based applications using TI TMS470 development board

OData támogatás
Konzulens:
Varga Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A modell alapú tervezés (Model Based Design - MBD) eredményes és költséghatékony

módja a beágyazott rendszerek tervezésének, és ezáltal egyre nagyobb jelentőséggel bír

az autóipari alkalmazások fejlesztése terén.

Munkám elsődleges célja egy alkalmazás tesztelő környezet felállítása volt a modell

alapú tervezés fő lépésein végighaladva. A projektem létrehoz egy ellenőrző módszert,

ami egy kezdeti processzáló algoritmus segítségével felhasználható objektum követő

szenzorok vezérlő szoftveréhez. A célhardver egy TMS470M06607 mikrovezérlőt

tartalmazó Texas Instruments (TI) TMDX470MF066HDK fejlesztői eszköz. Az MBD

rendszert egy autóipari radar Hardware-In-the-Loop (HIL) típusú tesztelésére

fejlesztettem Simulink alrendszer, kommunikációs protokoll és C cél kód elkészítésével.

A bevezetés utáni fejezetek betekintést nyújtanak a projekt elméleti hátterébe. A második

fejezet végigvezet a modell alapú tervezési eljáráson, míg a harmadik bemutatja az egyik

legnépszerűbb fejlesztői környezetet: a MATLAB és Simulink szoftverek kombinációját.

A következő rész bepillantást ad az autóipari mikroprocesszorok felhasználásába. Az

ötödik szakasz a TI biztonsági mikrovezérlő palettájának jellegzetességeit emeli ki a

TMS470M családra koncentrálva.

A gyakorlati kivitelezés két fő részből épül fel: Simulink modell fejlesztésből illetve HIL

tesztelésből. A megvalósítás kezdetén a HIL-teszter (hoszt) modellje készült el, ami a cél

programot szolgálja ki és az adatküldő egység szerepét tölti be. Ezen cél eléréséhez egy

MATLAB utasítássor és egy Simulink alapú adat konverzió, egy állapot gép, valamint

egy soros kommunikációs megoldás működik együtt. A következő modell (cél) a

mikrokontroller algoritmusaként fog szolgálni. Fogadja és azonosítja a jeleket, és a

megfelelő folyamatok után kiszámolja a jellemző sebesség paramétereket. Ez a program

a Simulink környezeten belül MATLAB Függvényként íródott, majd az automatikus

kódgenerálás felhasználásával C forráskóddá lett átalakítva.

A modellek elkészítése és szimulációja után a következő lépés a teljes HIL rendszer

felállítása és a kommunikáció megvalósítása volt. A szimuláció folyamán a mikrovezérlő

és a hoszt számítógép egymáshoz volt csatlakoztatva. A programok a megfelelő

eszközökön futnak, és UART protokollon keresztül kommunikálnak. Az elkészített

rendszer jól alkalmazható autóipari alkalmazások teszt környezeteként, valamint

felhasználható különféle cél algoritmusok ellenőrzésére és hitelesítésre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.