Háromfázisú analóg generátor fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Erdélyi István
Villamos Energetika Tanszék

Adott tanszéki forrásból egy 3 külön álló tekercsből álló tekercsrendszer. A tekercsek elhelyezhetők a tengelyeik között mérve egymáshoz képest 120°-os szögben úgy, hogy köztük egy henger alakú szabad tér alakul ki. Ilyen kialakítás mellett a tekercsrendszer térben szimmetrikus elhelyezésűnek tekinthető. Alkalmas háromfázisú táplálással a tekercsek közötti hengeres térben egy forgó mágneses mező alakul ki. A hengeres térben elhelyezett iránytű, vagy alumínium lap e mező hatására forgásba jön. Ezen egyszerű kialakítással modellezhető és oktatáson belül bemutatható lehetne a forgógépek elvi működése, a forgó mágneses mező szemléltetése.

A téma célkitűzése e felhasználásban alkalmazható háromfázisú generátor megvalósítása. A feladat összetettségéből adódóan célszerű azt részegységekre bontani. Így jelen szakdolgozatra kiterjedő feladat a vezérlő rendszer kiinduló verziójának elkészítése.

Az eszközzel szembeni alapvető elvárás, hogy a kiadott tápláló jelek amplitúdói, a frekvencia illetve a fázisszögek állítása biztosítva legyen, mindezt egy alkalmas számítógépen futtatott virtuális kezelőfelületen keresztül. Ennek megvalósítása mikroprocesszoros rendszer keretében történik, amelyhez rendelkezésre áll tanszéki forrásból egy precíziós mikrokontroller (Analog Devices, ADuC7026). A működéshez D/A átalakító kerül felhasználásra, hiszen az átalakító viszonylag nagy bitszámának köszönhetően nagy spektrális tisztaságú kimeneti jelek állíthatók elő. A tekercsek menet és kölcsönös kapacitásai okozta zavarok hatása mérséklődik egy ISZM modulációs kapcsoló üzemű tápegység alkalmazásához képest. Így a berendezés későbbiekben akár nagy pontosságot igénylő mérésekhez is alkalmazható.

Jelen szakdolgozat első fő részében áttekintésre kerülnek a korábbi önálló tárgyak keretében elért eredmények, az alkalmazott mikrokontroller legfontosabb tulajdonságai, majd röviden a létrehozandó berendezés megvalósíthatóságának eltérő módjai.

A dolgozat második fő részében részletesen ismertetésre kerül egyrészről a választott, konkrét kialakítás, másrészről a virtuális kezelőfelület felépítése, működése, illetve annak mérési eredményekkel ellátott dokumentációja.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.