Háromfázisú hálózati tranziens regisztráló berendezés

OData támogatás
Konzulens:
Becker Péter
Villamos Energetika Tanszék

A szakdolgozatomban egy dsPIC33FJ256GP710 típusú digitális jelfeldolgozó processzorral megvalósított háromfázisú tranziens regisztráló berendezést szeretnék bemutatni.

Az első fejezetben rövid piackutatást végeztem, bemutatok néhány terméket az iparban használt hálózatanalizátorok és tranziens regisztrálók közül. Ezt követően egy kisebb ismertetést adok a tranziens jelenségekről és a feszültség minőségi jellemzőiről, de nem túl részletesen. A továbbiakban meghatároztam az általam tervezett készülék alapkövetelményeit egy specifikáció formájában. A berendezés elvi felépítése egy funkcionális blokkdiagram segítségével kerül bemutatásra.

A második fejezetben megterveztem a készülék 0,4 kV-os hálózatra kapcsolásának módját, majd ezután be is mutattam a hardvertervezés lépéseit. Az eszköz nem került legyártásra, így a nyomtatott huzalozású lemez kivitelezéséről nem esik szó. Ugyanakkor az egyes áramköri elemek – a tervezés szempontjából – fontos tulajdonságaira térek ki, bár erre sem túl részletesen (pl. DC/DC átalakító, real time clock stb.).

A harmadik fejezetben rátérek azokra az alapvető algoritmusokra, amelyek a rendszer működéséhez szükségesek. Itt nem elemzem az algoritmusok minden részletét, kizárólag a főbb jellemvonásokra világítok rá: például mi a módja a regisztrált mennyiségek Compact Flash-kártyára írásának. Ha szükséges, egy kis elméleti hátteret, betekintést is adok a szoftver bemutatása mellé, mint például a tranziensek regisztrálási lehetőségeinél. A fejlesztés során a szoftver egyes részeit egy fejlesztőpanel segítségével ki is tudtam próbálni.

A negyedik fejezet az összegzést és a jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeket tartalmazza.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.