Háromfázisú mérőrendszer villamos hálózati jellemzők vizsgálatához

OData támogatás
Konzulens:
Kökényesi Tamás
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomamunkám keretében egy olyan háromfázisú teljesítményminőség mérőmodul fejlesztését mutatom be, amely munkahelyem, a PROLAN Irányítástechnikai Zrt. által fejlesztett C-RTU családjába illeszkedik. A család moduljaival kisméretű, moduláris, alacsony költségű rendszerek alakíthatóak ki, így a tervezendő készüléknél kiemelten fontos volt a minél kisebb és költséghatékonyabb kialakítás, a mérések pontossága.

Először a feszültségminőség, illetve teljesítményminőség fogalmát ismertetem, az ehhez tartozó szabványokkal, mérési kritériumokkal, hálózati eseményekkel. Bemutatom a fejlesztési irányokat, kiemelve a jelenleg is épülő ''Okos hálózatot'', amely a modern, egyre nagyobb számítási teljesítményű, elektronikák fejlődésének eredményeképp jöhet létre.

Ezt követően a PROLAN Zrt. C-RTU családját mutatom be, az ezzel megvalósított rendszerek előnyeit, sajátosságait. Ezután a rendszer elemeit, a Linux-ot futtató alapkészüléket és annak képességeit, valamint a kiegészítő modulokat és azoknak a jelenlegi tagjait, valamint a közös jellemzőiket, megoldásaikat, funkcióikat tárgyalom.

A tervezés első lépéseként bemutatom a PROLAN Zrt. egy másik termékcsaládját, a ProField-et, illetve ennek egy háromfázisú feszültség- és árammérőmodulját, az AF500-at, majd ennek a specifikációját veszem kiindulási alapnak. A rendszer tervezése során ismertetem a különböző feszültség- és árammérési, valamint adatfeldolgozási megoldásokat, majd összehasonlítás után ismertetem a rendszertervét a mérőmodulnak.

A hardvertervek elkészítésének lépéseit részletesen mutatom be, kitérve az alkatrészválasztásokra és méretezésekre, kapcsolási rajzok és NYÁK tervek elkészültére. Külön figyelmet fordítok a mechanikai tervek bemutatására a készülék speciális kialakítása miatt.

A szoftveres komponenseit a modulnak a beágyazott szoftverben alkalmazott megoldások szemléltetésével kezdem, bemutatva az egyedi struktúrákat, függvényeket amelyek speciálisan a modulhoz tartoznak. Prezentálom, hogy a már megírt, C-RTU család specifikus szoftveres rétegét hogyan kell használni, a különböző, már megírt funkciókat hogyan érhetjük el. A fogadó oldali megjelenítést, annak egyszerű konfigurálását, valamint a kalibráció egyes lépéseit példákon keresztül mutatom be.

Végezetül egy tényleges példaalkalmazást mutatok be, ezzel szemléltetve a rendszer, azon belül pedig a teljesítményminőség mérőmodul képességeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.