Hatékony Interferenciakezelési Megoldások 5G Mobil Hálózatok Számára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fazekas Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az urbanista társadalom köztudottan mindig úton van valahova. Igen sokrétű gazdasági, kulturális és szolgáltatási funkcionalitás koncentrálódik emberi léptékben igen kis területre. Mindenki folyamatosan kapcsolatban van másokkal, legyen az bármilyen platformon. Az ember egy kis része már-már egy virtuális valóságban él, de emellett a zsebében elfér az egész élete és ez nagyfokú mobilitással ruházza fel. Teljesen természe-tesnek vesszük, hogy bárhol és bármikor szélessávon érjük el a világhálót.

Az évről-évre megtöbbszöröződő forgalmi igények kiszolgálása a használt erőfor-rások és az aktuális technológiák mellett nem feltétlen lesz triviális feladat az elkövetke-zendő időket tekintve, különösképpen a vezetéknélküli hálózatok esetén, ahol a felhasz-nált frekvenciaspektrum már most szinte teljes kihasználtságon van. Ugyan a jelenlegi 4G mobil rendszerek nagyfokú hatékonysággal képesek ezt kezelni, de fel kell ismer-nünk korlátosságukat. Az ötödik generációs rendszereknek már újabb tartományokat kell bevonniuk a kommunikációba a feléjük támasztott követelmények kielégítésére és a jelenleginél grandiózusabb elgondolásokra van szükség szinte minden téren a hatékony-ság növelése érdekében.

Dolgozatomban ilyen 5G specifikus megoldásokat tárgyalok. Először ismertetem a jelenlegi legkorszerűbb, negyedik generációs rádiós közeghozzáférési megoldásokat, a forgalmas városi környezeteket jellemző többrétegű hálózatmodelleket, kitérve az azok okozta egyedi zavartatási problémákra, valamint kihangsúlyozva az erőforrások haté-kony elosztásának fontosságát. Bemutatom, hogy mindebbe hogyan illeszthetőek bele az olyan modern, mobil rendszermegoldások, mint a nagyfrekvenciás Millimeter-Wave kommunikáció a 28 és 38 GHz-es tartományokban, vagy a már elterjedt, többantennás átviteli megoldások 5G-specifikus kiterjesztése. Vizsgálatokat végzek, hogy a megválto-zott hullámterjedés miként belfolyásolja a rendszer teljesítőképességét és annak javítása céljából ajánlatot teszek egy centralizált ütemező algoritmusra, mely dinamikus teljesít-ményszabályzást alkalmazva kínál igazságos és effektív kiszolgálást a felhasználók szá-mára a forgalmas belvárosi közegekre jellemző heterogén hálózati környezetek esetén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.