Hatékony gráftranszformációs rendszer megvalósítása relációs adatbázis alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bergmann Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modellvezérelt szoftverfejlesztés napjaink egyik felfutóban lévő fejlesztési paradigmája. Ennek során a fejlesztők az elkészítendő rendszer egy magas szintű és általános modelljéből indulnak ki és modelltranszformációs lépések során jutnak el az alkalmazás futtatható változatáig.

A modelltranszformáció az egyik szükséges feltétel a modell vezérelt fejlesztésnek. A modelltranszformáció modellek automatikus egymásba származtatását valósítja meg. Ipari szabványok (mint az AUTOSAR és az AADL) széles skálája alapul a model vezérelt fejlesztés paradigmáin. Ezért egyre inkább szükség van egy hatékony megoldásra milliós nagyságrendű modellek transzformációja esetén. Ipari környezetben általánosságban minden adatot relációs adatbázisban tárolnak, így kézen fekvő lehet az a megoldás, hogy a modelleket is adatbázisban tároljuk. Azonban ez a megvalósítás teljesítményproblémákba ütközik: a modelltranszformációs keretrendszerekhez képest lassú. Az általános relációs adatbázisok helyett memóriába ágyazott, azaz in-memory adatbázis használatával lehet javítani ezen a problémán.

A létező modell transzformációs keretrendszerek a modell elemeket összetett (Java) objektumként tárolják, ezért a milliós nagyságrendű modellek tárolása memória korlátokba ütközik.

Így tehát a modelltranszformációk adatbázis feletti hatékony megvalósítása egyre fontosabb. A diplomatervem célja egy olyan eszköz elkészítése, amely in-memory adatbázisok fölötti hatékony gráftranszformáció minél szélesebb körben történő megvalósítását támogatja. A modellek szintaktikáját leíró metamodell adatbázis sémává leképezése, a gráftranszformációs szabályok gráf mintáinak és manipulációs lépéseinek leképezése, valamint a példánymodellek adatbázisba történő betöltése is feladata az elkészült szoftver komponensnek.

A megvalósítás funkcionális és teljesítmény tesztelése a további használat érdekében elengedhetetlen. A szoftver modullal generált szkripteket többféle bechmarkkal és különféle teszt-esetekkel teszteltem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.