Házi feladat beadó rendszer PHP-vel megvalósítva

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Renáta Erzsébet
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az oktatás magas színvonalú ellátása érdekében napjainkban szükségeltetik az oktatói gárda és a hallgatók életének egyszerűsítése mind időbeli, mind pénzügyi szempontból. Szakdolgozatomban egy oktatássegítő projektmunkát vezettem végig a tervezés első fázisaitól a végleges projekt elkészültéig. Külön részletezésre kerültek a tervezési lépések, a különböző döntések mind a tervezés, mind az implementáció tekintetében. A tervezésnél külön részletezésre került az adatbázisséma létrehozása, valamint az implementációba történő beillesztése. Az implementációs résznél bemutatásra került a választott technológia és annak indoklása, hogy miért is ezek mellett döntöttem.

A projekt egy házi feladat beadó rendszer, amivel a Neptun Tanulmányi Rendszert alkalmazó oktatási intézmények házi feladatokkal, értékelőlapokkal és prezentációkkal kapcsolatos ügyeit lehet leegyszerűsíteni. Habár létezik többféle oktatássegítő rendszer, sokkal célszerűbb, ha egységes formában kezeljük az adatokat, tehát, ha a Neptun Tanulmányi Rendszerben a neptun-kód egyedi azonosító, akkor azt más rendszerben is használhassuk egyedi azonosítóként.

Dolgozatomban bemutattam a hierarchikus adatok tárolására alkalmas, relációs adatbázis-implementációkban használható Nested Set modellt.

Kitértem a biztonsági megfontolásokra és azok fontosságára, hiszen ha könnyen megtámadható egy rendszer, akkor azzal többet árthatunk, mint használunk.

A fejlesztéshez a HTML, CSS, PHP, MySQL, PHP-n alapuló CodeIgniter framework technológiákat használtam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.