Háztartási fogyasztók felharmonikus áramtermelésének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Péter
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom célja volt, hogy megismerjem a fogyasztók által okozott hálózati visszahatás jelenségét, és vizsgálatok alapján jellemezzem, osztályozzam a mért háztartási eszközöket. A kapott eredmények alapján egy szimulációs program segítségével vizsgálhattam több fogyasztó eredő hatásait.

Dolgozatom első része tartalmazza az elméleti alapokat. Itt megismerhetjük, hogy a mérések során pontosan milyen jellemzőket kell figyelembe venni, amelyek alapján a mért fogyasztók hálózati visszahatásait egyértelműen rekonstruálni tudjuk, illetve milyen mutatók segítenek abban, hogy azt egyszerűen modellezzük, és összehasonlíthassuk az egyes eseteket. Röviden összefoglalom a harmonikusok hálózaton való terjedésének menetét, és a felmerülő problémákat. Végül értelmezem a jelenleg hatályban lévő szabványokat.

A második részben bemutatom és osztályozom az általam vizsgált fogyasztókat. Az egyes leírások tartalmazzák a mérések során kapott adatokat, idő és frekvenciatartománybeli ábrákat, a belőlük levonható következtetéseket, illetve az arra vonatkozó szabvány szerinti megfelelősség vizsgálatokat.

A harmadik részben bemutatom néhány egyszerűbb példán keresztül az egyes fogyasztók egymásra hatását, az eredő hálózati visszahatás alakulását, néhány egyszerűbb elrendezés esetén. Végül két példa háztartás eredő felharmonikus viszonyait vizsgáltam, mely több fogyasztó együttes hatását vette alapul.

A negyedik részben röviden összefoglalom, hogy milyen lehetőségeket látok még a témában, milyen terveim vannak a munka folytatását illetően.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.