Háztartási fogyasztók felharmonikus áramtermelésének vizsgálata a hálózati feszültség torzításának figyelembe vételével

OData támogatás
Konzulens:
Kiss József
Villamos Energetika Tanszék

Diplomatervem célja, hogy megismerjem a háztartásokban előforduló fogyasztók, azon belül is elsősorban fényforrások által felvett áram felharmonikus viszonyait. Ehhez elemzem a tipikusan használt, egyszerűbb egyenirányítók működését, a feszültségben megjelenő torzítás hatásának problémáit, valamint egy az összefüggések kezelésére alkalmas matematikai modellt. A mérési eredmények kezelésére, és megjelenítésére alkalmas számítógépes program készítésével és bemutatásával zárom munkámat.

Dolgozatom első része tartalmazza az elméleti alapokat. Itt megismerhetjük, hogy a mérések során pontosan milyen jellemzőket kell figyelembe venni, amelyek alapján a mért fogyasztók hálózati visszahatásait egyértelműen rekonstruálni tudjuk. Röviden összefoglalom a harmonikusok hálózaton való terjedésének menetét, és a felmerülő problémákat. Végül értelmezem a témához kapcsolódó, hatályban lévő szabványokat.

A következő részben bemutatom és osztályozom az általam vizsgált fogyasztókat. Először a fényforrásokat működési elvük alapján osztályozom, megjelenítve az ilyen eszközöknél szokásosan létrejövő jelalakokat és frekvenciaspektrumokat. Ezt követően néhány egyszerűbb egyenirányító kapcsolás felépítését, működését, és felharmonikus szempontokból való vizsgálatát végzem, elsősorban ismét a használt fényforrásoknál fellelhető típusokat érintve.

A harmadik részben részletezem a torzításmentes feszültséggel végzett vizsgálatok eredményeit, eltéréseit a hálózati feszültséggel mért esethez képest néhány egyenirányító típus esetén, bemutatva ezzel a feszültségben jelen lévő torzítás hatásának problémáját. A második alfejezetben leírok egy matematikai modellt, ami alkalmas lehet ezen összefüggések leírására.

Végül bemutatom a mérések során kapott eredmények kezelésére, és megjelenítésére alkalmas számítógépes modell felépítését. Részletezem annak működését, és tovább vizsgálom a korábban bemutatott matematikai leírás alkalmazhatóságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.