Háztartási fogyasztónál telepített hibrid napelem-dízelgenerátor rendszer gazdasági optimalizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hartmann Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Diplomaterv dolgozatom keretein belül a hibrid napelem-dízelgenerátor rendszer gazdasági optimalizálására alkalmazható szoftvert készítettem el. A dolgozatom első részében az ehhez szükséges alapkutatást végeztem el Külön-külön megvizsgáltam a rendszer elemeit és az optimailizálás szempontjából szükséges paramétereket. Ezeken kívül megvizsgáltam azt a gazdasági környezetet, amelyben ezek a rendszerek itthon és Németországban működnek.

Kezdve a fő energiatermelő berendezéssel, a napelemekkel, azok típusaival, gyártásával és felépítésével. Ezután a napelemek váltózó energiatermeléséből és feszültség-áram karakterisztikájából adódó, szükséges elektronikai megoldásokat vizsgáltam meg. Ezeket a felhasználás módja szerint felbontva, megvizsgáltam a hálózatra visszatápláló invertereket és a hálózat nélküli megoldásokat. A hálózatra visszatápláló megoldásoknál elemeztem az inverterek munkapontkeresését és az inverter által visszatáplálandó jelalakot.

A MatLab környezetben megírt programnak bemeneti paraméterként éves fogyasztás és besugárzás görbét lehet megadni, valamint villamos energia vételi és átvételi árakat. A program egy genetikai optimum kereső algoritmus, melynek eredménye egy adott villamos energia árak és a rendszer elemeinek bekerülési költsége mellett a leggyorsabb megtérülést hozó konfigurációt választja ki. Megkötések szabják meg hogy a modell a valóban egy kivitelezhető rendszert adjon eredményül. A feladatkiírásnak megfelelően három – egymásra épülő modellt készítettem el. Egy csak a hálózatra visszatápláló rendszer, egy akkumulátorral és hálózattal is rendelkező, illetve egy hálózat nélküli, csak aggregátorral üzemelő rendszer modelljét. Ezek eredménye egy napelem, inverter, akkumulátor inverter teljesítmény valamint optimális akkumulátor kapacitás és aggregátor méret.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.