Heterogén rendszerek monitorozása és hibapredikciós módszerek megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sonkoly Balázs
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A komplex, több különböző komponensből álló heterogén rendszerekben több hiba is felmerülhet, illetve egyes hibák végiggyűrűznek, emiatt hatással vannak más eszközökre, szolgáltatásokra, alkalmazásokra. Jó lenne előre tudni, predikálni, hogy az egyes hibák a jövőben mikor következhetnek be.

Ismertettem a monitorozandó rendszert és komponenseit, továbbá az ehhez szükséges eszközöket. A Nagios, a NetIQ, a ManageEngine és a LogicMonitor eszközök összehasonlítása után kiválasztottam Nagios szoftvert, majd bővebben ismertettem.

A kiválasztott monitorozó eszköz a hálózatban lévő komponenseket felügyeli, és hibákat, státusz információkat tud lekérni a rendszertől. Ennek megvalósítására először a HtmlUnit-ot használtam, ami rossz hatásfokkal üzemelt, ezért kerestem egy jobb megoldást, a LiveStatus-t. Ez egy olyan mudol, amit a Nagioshoz kapcsolható, és LQL (Livestatus Query Language) lekérdező nyelv segítségével kéri le a szükséges információt a felügyeleti eszközről.

Bemutattam olyan osztályozó, klaszterező algoritmusokat, amik a rendszerből kinyert hibákat csoportosítják, majd a k-közép klaszterező algoritmust kiválasztottam és ismertettem. Ezután általánosságban bemutattam a szekvenciális mintákat kereső algoritmusokat, majd kiválasztottam a SPAM módszert, melyet bővebben kifejtettem.

A SPAM és a k-közép algoritmusokat felhasználtam a hibák osztályozásának megvalósításához. Az előbbihez szükség van az adatok szekvenciákba, és az utóbbihoz a vektortérbe helyezéséhez. A klaszterek segítségével implementáltam a hibapredikciós algoritmusokat.

A rendszerben lévő függőségeket egy irányított gráfban tároltam el úgy, hogy minden komponenst egy csomópontnak tekintettem, és az a köztük lévő függéseket (például üzenetcsere) az éleknek. Ezután a függőségi irányított gráf alapú hibapredikciót valósítottam meg.

A létrejött hibacsoportokból statisztikát készítettem és a hibapredikciós algorimusok működésének helyességét leteszteltem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.