Hibadetektáló algoritmusok fejlesztése világításszabályozó berendezéshez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A diplomamunkám során egy, a tanszéken fejlesztett intelligens világításszabályozó berendezést bővítettem egy hibadetektáló funkcióval, mely képes az érzékelők és/vagy világítótestek meghibásodásának érzékelésére és jelzésére.

A dolgozatomban ismertetem a rendszer hardverének felépítését, szoftverarchitektúráját és irányítási rendszerét, kitérve a szabályozás módosítására. Áttekintést adok a feladathoz szükséges elméleti háttérről, bemutatom a különböző hibatípusokat és hibadiagnosztikai módszereket, különös tekintettel a modell alapú módszerekre.

Ismertetem a rendszer MATLAB Simulink modelljén a hibadetektálás menetét és a hibaazonosítás szabályait, az állandósult állapot detektálásának módját és a hibák fennállásának mérését. A funkciót végül tesztelem a modellen.

A funkciót a modellen való fejlesztés és tesztelés után általánosítottam és a valós rendszeren is implementáltam a szükséges módosítások elvégzésével. Bemutatom az implementálás során felhasznált fejlesztőkörnyezetet és a tesztelésnél használt kommunikációs megoldást illetve a mért adatok feldolgozását végző MATLAB szkriptet. A funkciót valós környezetben is teszteltem.

Végül a tesztek eredményeit felhasználva értékelem az új funkciót és javaslatokat teszek a továbbfejlesztési lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.