Hibajavító algoritmusok vizsgálata vezeték nélküli szenzorhálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A szenzorhálózatok tervezése során fontos kérdés a kommunikáció során használt hibajavító algoritmus. Egy jól implementált megoldással csökkenthetjük az energiafogyasztást, vagy megnövelhetjük a kommunikáció hatótávolságát. Az információ és kódelméleti bevezetés után szakdolgozatomban áttekintettem a szenzorhálózati környezetben implementálható lehetséges hibajavító algoritmusok közül a következőket: Hamming-kódot, BCH kódokat, Reed-Solomon-kódokat és a konvolúciós kódolást. A dolgozat során bemutatom, hogyan imp-lementáltam a BCH és Reed-Solomon kódokat, illetve kitérek a Texas Instruments által gyár-tott cc1101-es rádió modul beépített konvolúciós kódolásának sajátosságaira. A konvolúciós, BCH és Reed-Solomon-kódolásokat összehasonlítom erőforrásigény szempontjából és rádió-frekvenciás mérések segítségével tesztelem a hatékonyságukat. A mérések elvégzéséhez implementáltam egy beágyazott mérőszoftvert, amely alkalmas az algoritmusok valós környezetben való tesztelésére. A dolgozat végén energiafogyasztás szempontjából vizsgálom a mérések során tesztelt implementációkat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.