Hibalokalizáció SDN hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Pasic Alija
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjaink egyik kiemelt kutatási területe az adattovábbítási hálózatok fejlesztése. Ezen területen található egy igen ígéretes új technológia, a Software Defined Networking (SDN). Ez a jelenlegi, hardware központú hálózataink számos problémájára nyújthat a jövőben megoldást. Az SDN felépítéséből és működéséből fakadóan könnyebbé teszi az innovációt, így például új hibalokalizációs eljárások fejlesztését is lehetővé teszi.

Egyszeres linkhiba felderítésére már vannak létező algoritmusok, azonban a valós, nagyobb méretű hálózatokban gyakoriak a kettős, vagy ennél többszörös linkhibák. Én a szakdolgozatom céljául egy kettős linkhiba monitorozását lehetővé tevő algoritmus megtervezését és annak implementációját tűztem ki. Egy olyan algoritmus megalkotására törekedtem, amely kihasználja az SDN adta lehetőségeket, és használata megoldást jelenthet az SDN hálózatok hibalokalizációs feladatára.

Az algoritmusom legfontosabb újítása egy gráfelméleti algoritmus, a fül felbontás használata. Ez teszi lehetővé, hogy az általam létrehozott program működés közben legalább kettő, nagyobb hálózati topológiák esetén pedig ennél jóval több linkhiba helyét is képes legyen meghatározni.

Szakdolgozatomban bemutatom az SDN és a hibalokalizációs eljárások alapjait. Ismertetek két, már létező megoldást, a Link Layer Discovery Protocol használatával történő hibalokalizációt, mely főleg a hagyományos, hardver központú hálózatainknál használatos, valamint egy SDN specifikus megoldást, a monitorozó séta alapú hibalokalizációs algoritmust. Az elméleti alapok ismertetésén túl bemutatom az általam létrehozott algoritmus működését. Részletezem, milyen technológiákat használtam fel az algoritmus implementációjához, és bemutatom az algoritmust megvalósító program működését. Értelmezem a működés tesztelésének eredményeit, és kitérek az algoritmus tovább-fejlesztésének lehetőségére is.

Az általam létrehozott algoritmus, és annak implementációja megfelel a vele szemben támasztott eljárásoknak, használata jó megoldás lehet SDN alapú hálózatokban történő hibalokalizációra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.